Bu politika belgesiyle Decortie, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun önemini ve önceliğini vurgular.

Decortie insana saygı öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Firmamızdaki faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve Çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini bekleriz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

Decortie olarak, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

 • İNSANA SAYGI: İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız.
 • ÖZLÜK HAKLARI: Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışma saatleri sınırlarına dikkat ederiz, iş ve özel yaşam dengesi ile daha verimli ve mutlu bir iş yeri inşa etmeyi hedefleriz. Asgari ücret ve üzerinde ödeme yaparız.
 • ADALET & DÜRÜSTLÜK: Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşırız,
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞE ÖNEM VERİRİZ: Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Düzenli sağlık kontrollerimizi yaparız ve makine teçhizat kontrollerimize önem veririz.
 • AYRIMCILIK KARŞITIYIZ: Firmamızda çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
 • ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞIYIZ: Çocuk İşçiliğine izin vermeyiz.
 • ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ: Örgütlenme Özgürlüğünü destekleriz. İşletmemizde İşçi Temsilciliği seçimlerini periyodik olarak uykular beraber toplantılar yaparız.
 • ZORLA ÇALIŞTIRMAYA KARŞITIZ: Zorla mesaiye bırakma, borçlandırıp çalıştırma gibi konulara karşıyız.
 • TACİZ ve KÖTÜ MUAMELEYE KARŞIYIZ: İşyerimizde fiziksel, psikolojik tacize, mobbinge ve kötü muameleye karşıyız. Herkese saygınlıkla davranırız.
 • ÇEVREYE SAYGILIYIZ: Faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
 • TEDARİKÇİ, TAŞERON ve FASONLARIMIZ: Tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, fasonlarımız ve diğer paydaşlarımızın, sosyal sorumluluk alanında Decortie standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye özen gösteririz.

Bu politika, Decortie’nin daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya ve gelecek için bakış açımızı, tüm çalışanlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Bu politika belgesiyle Decortie, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun önemini ve önceliğini vurgular.

Decortie insana saygı öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Firmamızdaki faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini bekleriz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Decortie olarak, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı: çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
 • İNSANA SAYGI: İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız.
 • ÖZLÜK HAKLARI: Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışma saatleri sınırlarına dikkat ederiz, iş ve özel yaşam dengesi ile daha verimli ve mutlu bir iş yeri inşa etmeyi hedefleriz. Asgari ücret ve üzerinde ödeme yaparız.
 • ADALET & DÜRÜSTLÜK: Çalışanları dürüst ve adil yaklaşırız.
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİRİZ: Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Düzenli sağlık kontrollerimizi yaparız ve makine teçhizat kontrollerimize önem veririz.
 • AYRIMCILIK KARŞITIYIZ: Firmamızda çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
 • ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞIYIZ: Çocuk işçiliğine izin vermeyiz.
 • ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ: Örgütlenme özgürlüğünü destekleriz. İşletmemizde işçi temsilciliği seçimlerini periyodik olarak uykular beraber toplantılar yaparız.
 • ZORLA ÇALIŞTIRMAYA KARŞITIZ: Zorla mesaiye bırakma, borçlandırıp çalıştırma gibi konulara karşıyız.
 • TACİZ ve KÖTÜ MUAMELEYE KARŞIYIZ: İşyerimizde fiziksel, psikolojik tacize, mobbinge ve kötü muameleye karşıyız. Herkese saygınlıkla davranırız.
 • ÇEVREYE SAYGILIYIZ: Faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
 • TEDARİKÇİ, TAŞERON ve FASONLARIMIZ: Tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, fasonlarımız ve diğer paydaşlarımızın, sosyal sorumluluk alanında Decortie standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye özen gösteririz.

Bu politika, Decortie’nin daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya ve gelecek için bakış açımızı, tüm çalışanlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.